SepetALIŞVERİŞ SEPETİM
Sepetinizde ürün yok
Arı ve Arıcı Malzemeleri
Arı ve Arıcı Malzemeleri
Satış Politikası Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 


MADDE 1: TANIMLAR
Bu sözleşmede;


1.1 SATICI:

Aşağıda kimliği belirtilen: Arma Arı ve Arıcı Malzemeleri 
Adres :Koşukavak Mah. Abdi İpekçi Cad. No:35/C Bornova/ İzmir 
Telefon : 0232 99 99 100
E-posta : info@armaari.com


1.2 ALICI  : Aşağıda kimliği belirtilen …… ,
Adı Soyadı/Unvanı : {MUSTERI_ADSOYAD}
T.C. Kimlik No/Vergi No :
Adres : {MUSTERI_KARGO_ADRES}
Telefon :
E-posta :

 

MADDE 2: KONU
Bu   sözleşmenin   konusu,   yukarıda    tanımlanan  ALICI`nın    SATICI`ya   ait  {SOZLESME_SATICI_WEB}  internet  sitesinden  elektronik  ortamda  sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri taşıyan ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik  hükümleri  gereğince  tarafların  hak ve yükümlülüklerinin  saptanmasıdır.  ALICI, satışa  konu  ürünlerin  temel  nitelikleri, satış  fiyatı, ödeme  şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu  ürün  ile ilgili  tüm  ön  bilgiler  ve  cayma  hakkı  konusunda  bilgi  sahibi  olduğunu,  bu ön  bilgileri   elektronik   ortamda  teyit   ettiğini  ve  sonrasında  ürünü  sipariş     verdiğini,  bu sözleşme  hükümlerince  kabul ve beyan  eder.  {SOZLESME_SATICI_WEB} sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve  fatura  bu    sözleşmenin  ayrılmaz  parçalarıdır.   Sipariş gerçekleştiği  anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

MADDE 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Ürün,  ALICI`nın  teslimini talep etmiş olduğu adreste kargo şirketi aracılığıyla, alıcıya teslim edilecektir. Alıcı, taşıyıcı şirket olan kargo firmasından kargoyu teslim alırken kargoda şüpheli bir durum ( ZEDELENME, AÇIKLIK, YIRTILMA GİBİ) olup olmadığını ve kendisine satıcı tarafından bildirilmesi zorunlu olan kargo mühür numarasını teslim alma esnasında kontrol etmek zorundadır. Mühür numarası tutmuyorsa veya önceki paragrafta belirtilen şüpheli durumlar varsa ALICI kargoyu kesinlikle teslim almayacak olup kargoyu nakliye firmasına iade edeceğini taahhüt eder.

 

MADDE 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Teslimat   masrafları    SATICI`ya  aittir.  Teslim   anında  ALICI`nın    adresinde bulunmaması  durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul  edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan  her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması veya kargonun satıcıya iade  edilmesinden dolayı da  oluşan  giderler ALICIya  aittir.  Teslimat,  stokun  müsait olması ve ürün  bedelinin SATICI`nın   hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren  3 (Üç)  gün  içinde  teslim  eder ve bu süre  içinde yazılı bildirimle ek 7 (yedi)  günlük süre  uzatım  hakkını saklı  tutar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller,  mücbir  sebepler  veya  nakliyeyi  engelleyen  hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi  gibi  olağanüstü  durumlar  nedeni  ile sözleşme  konusu ürünü süresi içinde teslim edemez  ise,  durumu  ALICI`ya  bildirmekle  yükümlüdür.  Sözleşme konusu ürünün teslimatı için  bu  sözleşmenin    imzalı   bir  nüshasının  SATICI`ya ulaştırılmış  ya    da    sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya  banka  kayıtlarında  iptal  edilir ise,  SATICI ürünün  teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir.

 

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI,  sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı  yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı  ürünü  kargo  şirketinden  teslim almayacaktır. Teslim alınan  ürünün hasarsız ve sağlam  olduğu  kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması  borcu, ALICI ya aittir.  Cayma  hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade  edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse SATICI tarafından ürün bedeli iade edilmeyecektir.  Cayma  hakkı  nedeni  ile  iade  edilen  ürün teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.  Ürünün   tesliminden   sonra  ALICI'ya  ait  kredi   kartının  ALICI'nın   kusurundan kaynaklanmayan  bir  şekilde  yetkisiz  kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni  ile  ilgili   banka  veya  finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür.  Bu takdirde  teslimat  giderleri ALICI'ya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI`nın gösterdiği adrese ve bu  adreste  teslim  sırasında  bulunan  kişiye yapılan teslimatın, ALICI'ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

 

MADDE 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve  garanti  sertifikası  ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI dan başka  bir  kişi/kuruluşa teslim  edilecek  ise,  teslim  edilecek  kişi/kuruluşun  teslimatı  kabul etmemesinden  Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, ALICI' nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin  ve  hiçbir  gerekçe  göstermeksizin  ürünü   teslim   aldığı  veya  sözleşmenin imzalandığı  tarihten  itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının  var  olduğunu  ve cayma  bildiriminin  satıcı  veya  sağlayıcıya  ulaşması  tarihinden itibaren   ürünü    geri   almayı   taahhüt   etmektedir.  Satıcı,   cayma    beyanının    kendisine ulaşmasından  sonra  10  (on)  gün  içinde   ürün  bedelini,  varsa  kıymetli   evrakı iade eder. Ürünü  20  (yirmi)  gün  içinde  iade  alır. Satıcı,  haklı gerekçelerle,  sözleşmedeki  ifa   süresi dolmadan  ALICI' ya eşit  kalite  ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI ya bildirir. Bu takdirde ALICI  siparişin  iptal  edilmesini,  sözleşme  konusu  ürünün  varsa emsali  ile değiştirilmesini  veya  teslimat  süresinin   engelleyici  durumun  ortadan   kalkmasına   kadar   ertelenmesi haklarından  birini  kullanabilir.  ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler  10(on)  gün içinde  iade  edilir.   Teslim sırasındaki  niteliklerini  ALICI ya  teslimden sonra  kaybeden  ürünler  geri  alınmaz.  Garanti  belgesi  ile  satılan  ürünlerden   olan  veya olmayan  ürünlerden,  arızalı  veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması   için  Satıcıya   gönderilebilir,   bu  takdirde   teslimat   giderleri   Satıcı   tarafından karşılanacaktır.

 

MADDE 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Ürünün   Cinsi  ve türü,  Miktarı,  Modeli,  Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli {SOZLESME_SATICI_WEB} adlı  web  sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

 

MADDE 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI
Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur. 

 

MADDE 9: ÖDEME PLANI
Vadeli  satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili  faiz  oranlarını  ve temerrüt  faizi  ile ilgili  bilgileri  bankasından  ayrıca  teyit  edeceğini, yürürlükte  bulunan  mevzuat  hükümleri  gereğince  faiz  ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan  sözleşmenin  ilgili  hükümleri  geçerlidir.  Kredi  kartı  ödeme tarihi  banka  ile ALICI arasındaki  sözleşme  hükümlerince   belirlenir.  ALICI,  ayrıca  bankanın   gönderdiği  hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

MADDE 10: CAYMA HAKKI
ALICI,   sözleşme   konusu   ürünün  kendisine  veya   gösterdiği    adresteki   kişi veya kuruluşa tesliminden itibaren 30 (otuz) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının  kullanılması    için    aynı   süre   içinde   Satıcıya   faks,   e-posta  veya   telefon ile    bildirimde bulunulması ve ürünün, 11. md. hükümleri  çerçevesinde  ve  bu  sözleşmenin  ayrılmaz parçası olan ve {SOZLESME_SATICI_WEB} web  sitesinde  ALICI  tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince,  kullanılmamış  olması  şarttır.   Bu  hakkın  kullanılması  halinde,  3.  kişiye   veya ALICIya  teslim  edilen  ürüne  ilişkin  fatura  aslının  iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını  takip eden 10 (on) gün içinde  ürün  bedeli ALICIya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük  süre  içinde ürün  iade alınır.  Fatura aslı gönderilmezse, SATICI tarafından bedel iadesi işlemi yapılmaz.  Cayma  hakkı   nedeni  ile  iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

 

MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 

MADDE 13: YÜRÜRLÜK
Site  üzerinden  verilen  siparişe  ait  ödemenin gerçekleşmesi  durumunda  ALICI  bu sözleşmenin  tüm koşullarını  kabul etmiş  sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde,  ALICI  tarafından  okunduğuna  ve  kabul  edildiğine  dair  onay  almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kabul Et